Slide background
Slide background

Viešieji pirkimai

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

TURINYS

 

 1. I.         BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. II.       PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
 3. III.     TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJA
 4. IV.      TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 5. V.        VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO (SUSIPAŽINIMO SU ELEKTRONINIAIS PASIŪLYMAIS) PROCEDŪRA
 6. VI.      PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS
 7. VII.    PIRKIMŲ BŪDAI
 8. VIII.  SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
 9. IX.     APKLAUSA
 10. X.       MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSA
 11. XI.     KITOS PRIKIMO PROCEDŪROS
 12. XII.   PIRKIMO SUTARTIS
 13. XIII. PRELIMINARIOJI SUTARTIS
 14. XIV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

VISĄ DOKUMENTĄ SKAITYKITE ČIA