Slide background
Slide background

Įstaigos kodas 190086594
Adresas Stadiono g. 16, Kuršėnų m., Kuršėnų miesto sen., LT–81147 Šiaulių r. sav.
Telefonas +370 41 58 16 31
Darbo laikas I–V 08.00 – 20.00
Pietų petrauka 12.00 – 12.30

Paieška svetainėje

 • Mes mokome

 • Klausimai / atsiliepimai

  Vardas, pavardė

  El.paštas

  Antraštė

  Klausimas / atsiliepimas

 • 2proc_icon

 • youtube_logo

 • Untitled

 • Paslaugų įkainiai

  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

  SPRENDIMAS

  DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

  2013 m. gruodžio 12 d. Nr. T-268

  Šiauliai

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u -          s p r e n d ž i a:

  1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainas (pridedama).

  2. Paskelbti oficialų informacinį pranešimą apie pritarimą Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų interneto svetainėse ir Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

  3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 dienos sprendimą Nr. T-166 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“.

  Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

   

   Savivaldybės meras  Algimantas Gaubas
  PILNĄ DOKUMENTĄ SKAITYKITE ČIA


  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE TEIKIAMŲ UGDYMO PASLAUGŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 • Mokykla

 • Veikla

 • Informacija

 • Steigėjas

  kursenu savivaldybe

 • Statistika

  Šiandien apsilankė : 10
  Vakar apsilankė : 86
  Šį mėnesį : 1541
  Šiais metais : 1541
  Visi apsilankymai : 62901
  Paspaudimai šiandien : 35
  Visi paspaudimai : 333759