Slide background
Slide background

Įstaigos kodas 190086594
Adresas Stadiono g. 16, Kuršėnų m., Kuršėnų miesto sen., LT–81147 Šiaulių r. sav.
Telefonas +370 41 58 16 31
Darbo laikas I–V 08.00 – 20.00
Pietų petrauka 12.00 – 12.30

Paieška svetainėje

 • Mes mokome

 • Klausimai / atsiliepimai

  Vardas, pavardė

  El.paštas

  Antraštė

  Klausimas / atsiliepimas

 • 2proc_icon

 • youtube_logo

 • Untitled

 • Mokyklos pristatymas

  unnamed-4Kuršėnų muzikos mokykla įsteigta 1966 m. rugsėjo 27 d. Jai vadovauti paskirtas šiaulietis chorvedys Zigmantas Liepa. Buvo priimta 60 mokinių. Mokykloje dirbo šie darbuotojai – direktorius Z. Liepa, mokytojai A. Bačianskas, I. Galkutė, A. Zakaras, P. Mikutis, J. Baldauskas, P. Grudzinskas, R. Ivanavičius. Mokyklos veikla buvo vykdoma keliuose pastatuose: mokoma groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, violončele, kontrabosu, birbyne, klarnetu, trimitu, trombonu.
  Vėliau mokyklai vadovavo direktoriai P. Mikutis, S. Žalalis, A. Tavorienė, A. Navickas, D. Savickienė, D. Lotiukienė.

  1971m. mokykla persikėlė į erdvesnes patalpas Gedimino gatvėje. Išleista 1 -oji absolventų laida.
  1991 m. muzikos mokykloje vykdomas ugdymo procesas persikėlė ir į Gruzdžius bei Kairius: šių Šiaulių r. miestelių mokyklose Kuršėnų muzikos mokyklos mokytojai pradėjo mokyti vaikus groti muzikos instrumentais. Dabar ši veikla vykdoma ir Raudėnuose, Bubiuose, Kužiuose.
  1992m. su dideliu džiaugsmu mokykla persikėlė į naujas buvusio vaikų lopšelio – darželio patalpas Stadiono gatvėje.
  2002m. rudenį įvestas neformalaus ugdymo kursas suaugusiems.
  2003m. rugsėjo 2d. Kuršėnų muzikos mokykla tapo meno mokykla. Atidaromas dailės skyrius, kuriame dabar vykdomi keturi ugdymo kursai: pradinis, pagrindinis, išplėstinis ir neformalusis.
  2010 m. laimėjus ES projektą „Žingsnis po žingsnio į amatininkystę – bendradarbiavimas tarp Kuldygos ir Kuršėnų meno mokyklų“, pradėta mokyklos pastato renovacija, kuri baigta 2012 m. Dabar dirbama jaukiose, estetiškai įrengtose patalpose. Dailės galerijoje nuolat rengiamos įvairios parodos. 2014 m. Kuršėnų miesto aplinkos apžiūros konkurse mokyklai suteikta gražiausiai tvarkomos Kuršėnų miesto įstaigos nominacija.
  Mokyklos ugdytiniai gali rinktis gali rinktis nuo 1 iki 7 metų trukmės įvairias muzikinio ugdymo programas: ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, muzikos mėgėjų ir išplėstinio muzikinio ugdymo. Mokoma šių specialybių: fortepijono, smuiko, violončelės, klasikinės gitaros, lumzdelio, koncertinių kanklių, birbynės, trimito, saksofono, fleitos, klarneto, trombono, mušamųjų, sintezatoriaus, bosinės gitaros, akordeono, solinio, ansamblinio dainavimo. Dailės ugdymo programa apima šiuos mokomuosius dalykus: plastinę raišką, grafinę raišką, spalvinę raišką, erdvinę raišką, fotodizainą, dailėtyrą, kompoziciją.
  Mokiniai dainuoja chore, vokaliniuose ansambliuose, gali groti smuikininkų, styginių instrumentų, violončelininkų, koncertinių kanklių, žemaitiškų kanklių, mušamųjų instrumentų, akordeonistų, gitaristų ansambliuose, kaimiškoje kapeloje, liaudies instrumentų, pučiamųjų instrumentų orkestruose, birbynių kvintete ir kituose kolektyvuose.
  Bendradarbiaujama su Joniškio, Mažeikių, Skuodo, Rygos, Kuldygos muzikos bei meno mokyklomis, Šiaulių r. bendrojo ugdymo mokyklomis. Mokykloje lankėsi mokinių ir mokytojų delegacijos iš Lenkijos, Olandijos, Švedijos, Prancūzijos, Latvijos, Italijos.
  Ugdytiniai sėkmingai dalyvauja regiono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose ir kt. Jie yra nuolatiniai Lietuvos dainų švenčių dalyviai. Apie tai išsami informacija pateikiama mokyklos internetinėje svetainėje www.kursenumenas.lt.
  2013 – 2014 m. m. mokykloje mokėsi 350 mokinių, dirbo 36 pedagogai, 5 aptarnaujančio personalo darbuotojai.

  Meno mokyklos veikla Šiaulių rajono vietovėse

  Kuršėnų meno mokykla muzikinį ugdymą  vykdo  penkiose Šiaulių rajono vietovėse: Gruzdžiuose, Kairiuose, Kužiuose , Raudėnuose, Bubiuose.

  1991 m.  vaikai muzikinius gebėjimus  pradėjo ugdyti Gruzdžiuose ir Kairiuose (24 metai);

  Gruzdžiuose  mokosi 15 mokinių (akordeono, fortepijono specialybės).

  Mokytojos: D. Čekanauskienė, A. Dirvinskienė, M. Dautarienė.

  Kairiuose -18 mokinių (fortepijono, akordeono, smuiko specialybės);

  Mokytojos:  A.Baranauskienė, L.Galinienė, M.Dautarienė, koncertm. L.Filimnenko.

  1996 m. Kužiuose (19 metų);

  Kužiuose  mokosi 9 mokiniai (dainavimo, fortepijono specialybės).

  Mokytojos: R. Vaivadienė, R.Gasiūnienė, koncertm. L.Filimnenko.

  1998 m. Raudėnuose (17 metų);

  Raudėnuose -5 mokiniai (fortepijono,  lumzdelio specialybės).

  2002 m. Bubiuose (13 metų).

  Bubiuose -17 mokinių (dainavimo, fortepijono specialybės).

  Mokytojos: R.Navickienė, D. Čekanauskienė.

  Iš viso rajono kaimo vietovėse mokosi  64  Kuršėnų meno mokyklos mokiniai.

  Mokykla yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su rajono bendro ugdymo mokyklomis, kuriose muzikinius gebėjimus ugdo mūsų mokiniai. Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja kaimų bendruomenių, mokyklos gyvenime. Vyksta bendri koncertai mokyklose, seniūnijose, bažnyčiose, darželiuose. Ugdytiniai yra daugelio respublikinių festivalių, konkursų dalyviai, nugalėtojai: Kamilė Vinkšnaitė, Mintautė Rutkauskaitė, Kamilė Ežerskytė ( mokytoja A.Baranauskienė, Kairiai), Miglė Lisinskaitė, Brigita Šidlauskaitė, Iveta Šauklytė (mokytojos  L.Galinienė, A.Urniežienė Kairiai), Emilija Stanislauskytė (mokytoja R.Navickienė Bubiai), Liveta Blinstrubytė, Miglė Norkutė (mokytoja M.Dautarienė Gruzdžiai).

 • Mokykla

 • Veikla

 • Informacija

 • Steigėjas

  kursenu savivaldybe

 • Statistika

  Šiandien apsilankė : 9
  Vakar apsilankė : 86
  Šį mėnesį : 1540
  Šiais metais : 1540
  Visi apsilankymai : 62900
  Paspaudimai šiandien : 22
  Visi paspaudimai : 333746