Slide background
Slide background

Mokyklos pristatymas

Paveikslėlis1Kuršėnų muzikos mokykla įsteigta 1966 m. rugsėjo 27 d. Jai vadovauti paskirtas šiaulietis chorvedys Zigmantas Liepa. Buvo priimta 60 mokinių. Mokykloje dirbo šie darbuotojai – direktorius Z. Liepa, mokytojai A. Bačianskas, I. Galkutė, A. Zakaras, P. Mikutis, J. Baldauskas, P. Grudzinskas, R. Ivanavičius. Mokyklos veikla buvo vykdoma keliuose pastatuose: mokoma groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, violončele, kontrabosu, birbyne, klarnetu, trimitu, trombonu.
Vėliau mokyklai vadovavo direktoriai P. Mikutis, S. Žalalis, A. Tavorienė, A. Navickas, D. Savickienė, D. Lotiukienė.

1971m. mokykla persikėlė į erdvesnes patalpas Gedimino gatvėje. Išleista 1 -oji absolventų laida.
1991 m. muzikos mokykloje vykdomas ugdymo procesas persikėlė ir į Gruzdžius bei Kairius: šių Šiaulių r. miestelių mokyklose Kuršėnų muzikos mokyklos mokytojai pradėjo mokyti vaikus groti muzikos instrumentais. Dabar ši veikla vykdoma ir Raudėnuose, Bubiuose, Kužiuose.
1992m. su dideliu džiaugsmu mokykla persikėlė į naujas buvusio vaikų lopšelio – darželio patalpas Stadiono gatvėje.
2002m. rudenį įvestas neformalaus ugdymo kursas suaugusiems.
2003m. rugsėjo 2d. Kuršėnų muzikos mokykla tapo meno mokykla. Atidaromas dailės skyrius, kuriame dabar vykdomi keturi ugdymo kursai: pradinis, pagrindinis, išplėstinis ir neformalusis.
2010 m. laimėjus ES projektą „Žingsnis po žingsnio į amatininkystę – bendradarbiavimas tarp Kuldygos ir Kuršėnų meno mokyklų“, pradėta mokyklos pastato renovacija, kuri baigta 2012 m. Dabar dirbama jaukiose, estetiškai įrengtose patalpose. Dailės galerijoje nuolat rengiamos įvairios parodos. 2014 m. Kuršėnų miesto aplinkos apžiūros konkurse mokyklai suteikta gražiausiai tvarkomos Kuršėnų miesto įstaigos nominacija.
Mokyklos ugdytiniai gali rinktis gali rinktis nuo 1 iki 7 metų trukmės įvairias muzikinio ugdymo programas: ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, muzikos mėgėjų ir išplėstinio muzikinio ugdymo. Mokoma šių specialybių: fortepijono, smuiko, violončelės, klasikinės gitaros, lumzdelio, koncertinių kanklių, birbynės, trimito, saksofono, fleitos, klarneto, trombono, mušamųjų, sintezatoriaus, bosinės gitaros, akordeono, solinio, ansamblinio dainavimo. Dailės ugdymo programa apima šiuos mokomuosius dalykus: plastinę raišką, grafinę raišką, spalvinę raišką, erdvinę raišką, fotodizainą, dailėtyrą, kompoziciją.
Mokiniai dainuoja chore, vokaliniuose ansambliuose, gali groti smuikininkų, styginių instrumentų, violončelininkų, koncertinių kanklių, žemaitiškų kanklių, mušamųjų instrumentų, akordeonistų, gitaristų ansambliuose, kaimiškoje kapeloje, liaudies instrumentų, pučiamųjų instrumentų orkestruose, birbynių kvintete ir kituose kolektyvuose.
Bendradarbiaujama su Joniškio, Mažeikių, Skuodo, Rygos, Kuldygos muzikos bei meno mokyklomis, Šiaulių r. bendrojo ugdymo mokyklomis. Mokykloje lankėsi mokinių ir mokytojų delegacijos iš Lenkijos, Olandijos, Švedijos, Prancūzijos, Latvijos, Italijos.