Slide background
Slide background

Darbo vietos

Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklai reikalingas specialistas, sekretoriaus pareigoms užimti:

- Pareigybės grupė – specialistas.
- Pareigybės lygis – B.

Darbo užmokestis mokamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 3 priedu, du kartus per mėnesį.

Sekretorius turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
- Gebėti puikiai dirbti šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
- Privalumas – gebėti komunikuoti bent viena užsienio kalba iš trijų ES darbo kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių;
- Mokėti dokumentų valdymo taisykles ir kalbos kultūros normas;
- Atlikti kitus pavestus darbus.

Darbo vieta: Stadiono g. 16, Kuršėnai, Šiaulių r.

Gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką siųsti: el. paštu kursenumenomokykla@gmail.com iki 2019-07-22 17.00 val.