Slide background
Slide background

Dailėtyra

Dailėtyra- mokomasis dalykas, kuriuo siekiama supažindinti su dailės terminologija, klasifikacija bei

pasaulio ir Lietuvos meno epochomis ir stiliais.